Central Plaza

Văn phòng hạng A
26 USD 

Vị trí Lê Duẩn , Quận 1, TP. HCM Kết  cấu 1 Hầm-…

Xem chi tiết
80 – 110 – 130 – 175 – 200 – 235 – 297 m2 m2

Ngôi Nhà Đức Tower

Văn phòng hạng A
39 USD 

Vị trí Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM Kết …

Xem chi tiết
90 – 221 – 272 – 526 – 652 – 738 - 1500  m2

BITEXCO FINANCIAL TOWER

Văn phòng hạng A
32 USD - Hướng Tây Bắc

Vị trí Hải Triều, Quận 1, TP. HCM Kết  cấu 3 Hầm…

Xem chi tiết
100 – 150 – 200 – 300 – 500 – 700 – 1000  m2

DIAMOND PLAZA

Văn phòng hạng A
40 USD - Hướng Tây Bắc

Vị trí Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM Kết …

Xem chi tiết
80 – 150 – 200 – 300 – 500 – 700 – 1,000 – 1,500 – 2,000 m2

A&B TOWER

Văn phòng hạng B
28 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí Lê Lai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM Kết …

Xem chi tiết
100 – 200 – 300 – 500 – 600 – 800 m2

PETROVIETNAM TOWER

Văn phòng hạng A
25 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM Kết …

Xem chi tiết
100 – 200 – 300 – 500 – 700 – 1,000 m2

VIETCOMBANK TOWER

Văn phòng hạng A
34 USD - Hướng Đông

Vị trí Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.…

Xem chi tiết
500 – 1,000 m2

HAVANA TOWER

Văn phòng hạng B
20 USD - Hướng Nam

Vị trí Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM. Kết …

Xem chi tiết
100-300-500 m2

SAIGON TOWER

Văn phòng hạng A
29 USD - Hướng Tây Bắc

Vị trí Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM Kết …

Xem chi tiết
100 – 200 – 300 – 500 – 700 – 1,000 m2

KUMHO PLAZA

Văn phòng hạng A
32 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM Kết …

Xem chi tiết
100 – 300 – 500 – 700 – 1000 m2

EMPIRE TOWER

Văn phòng hạng B
17 USD - Hướng Nam

Vị trí Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM. Kết …

Xem chi tiết
40-60-80-100-160 m2

BETA BUILDING

Văn phòng hạng B
18 USD - Hướng Đông

Vị trí Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.…

Xem chi tiết
80-100-180 m2

KIM ĐÔ OFFICE

Văn phòng hạng C
17 USD - Hướng Đông Bắc

Vị trí: Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM. Kết  cấu…

Xem chi tiết
50-100-200 m2

FIDECO 2 TOWER

Văn phòng hạng B
20 - Hướng Bắc

Vị trí Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.…

Xem chi tiết
40-60-80-10-160 m2

IBC BUILDING

Văn phòng hạng C
16 USD 

Vị trí: Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP…

Xem chi tiết
35-50-80-100-150-200-220 m2