Sort By:  

CÔNG TY TÀI NGUYÊN BUILDING

Văn phòng hạng B
20 USD - Hướng Tây Nam

Vị trí Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM Kết  cấu 1 Trệt – 15 tầng – 2 Thang máy Mã tin 1224…

Xem chi tiết
50 – 80 – 100 – 200 m2

ITPC BUILDING

Văn phòng hạng C
20 USD - Hướng Tây Nam

Vị trí Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM Kết  cấu 1 Trệt – 4 tầng Mã tin 1222 Hạng C Hướng tòa…

Xem chi tiết
30 – 40 – 60 m2

FIDI TOURIST BUILDING

Văn phòng hạng C
20 USD 

Vị trí Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM Kết  cấu 1 Trệt – 6 tầng Mã tin 1223 Hạng C Hướng tòa…

Xem chi tiết
40 – 60 – 80 m2

HOUSE BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD 

Vị trí Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM Kết  cấu 1 Trệt – 2 tầng Mã tin 1251 Hạng C Hướng tòa…

Xem chi tiết
30 – 40 – 80 m2