Sort By:  

LỘC LÊ BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí:  Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 7 Tầng Mã tin   3051…

Xem chi tiết
30 – 50 – 100 – 150 m2

KONIA BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí: Trương Định, phường 6, quận 3, TP HCM Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 8 tầng – 1 thang máy Mã…

Xem chi tiết
35 – 50 – 80 – 100 – 120 m2

JABES BUILDING

Văn phòng hạng C
13 USD - Hướng Tây Nam

Vị trí: Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận 3, Tp.HCM Kết  cấu  1 Hầm – 1 Trệt – 11 Tầng – 2 Thang máy…

Xem chi tiết
65 – 100 – 230 m2

ITAXA HOUSE

Văn phòng hạng C
13 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí:   Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 9 Tầng – 2 Thang…

Xem chi tiết
100 – 170 – 250 m2

ITAXA HOUSE VVT

Văn phòng hạng C
13 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí: Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP HCM Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 5 tầng Mã tin 3126 Hạng C…

Xem chi tiết
44 – 100 – 150 – 200 – 300 – 400 – 600 – 800 - 850 m2

IDC BUILDING

Văn phòng hạng C
13 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí:  Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 11 Tầng – 1 Thang máy…

Xem chi tiết
45 – 60 – 100 – 250 - 500 m2

HSC BUILDING

Văn phòng hạng C
11 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí:  Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng – 1 Thang máy…

Xem chi tiết
30 – 70 –100 m2

GREEN BUILDING

Văn phòng hạng C
13 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí: Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP HCM Kết  cấu 1 hầm – 7 tầng – 1 thang máy Mã tin 3121 Hạng C Hướng tòa…

Xem chi tiết
20 – 70 – 100 m2

GIẦY VIỆT PLAZA

Văn phòng hạng C
10 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí: Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 9 Tầng – 2 Thang máy…

Xem chi tiết
50 – 74­­­­­­ – 80 –100 – 150 – 200 – 300 – 500 m2

VÕ THỊ SÁU BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD - Hướng Tây Nam

Vị trí: Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng Mã tin 3074 Hạng…

Xem chi tiết
100 m2

TS BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí: Cư Xá Đô Thành, phường 4, Quận 3, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 1 Lửng – 6 Tầng…

Xem chi tiết
180 m2

THIÊN HỒNG BUILDING

Văn phòng hạng C
11 USD - Hướng Tây Nam

Vị trí: Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 7 Tầng – 2 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
100 – 150 – 200 m2

THẢO NGUYÊN BUILDING

Văn phòng hạng C
11 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí:   Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, TP HCM Kết  cấu  1 hầm – 1 trệt – 6 tầng – 1 thang…

Xem chi tiết
120 m2

MINH PHÚ PLAZA

Văn phòng hạng C
16 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí: Lê Quý Đôn, phường 4, quận 3, TP HCM Kết  cấu  2 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng – 3 Thang máy…

Xem chi tiết
100 – 150 – 200 – 250 – 500 m2

HAD BUILDING

Văn phòng hạng C
19 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí: Trương Định, phường 6, quận 3, TP HCM Kết  cấu 2 Hầm – 1 Trệt – 11 Tầng – 2 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
100 – 200 m2

GIA BẢO BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí: Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, TP HCM Kết  cấu 1 Trệt – 5 Tầng Mã tin 3141 Hạng C Hướng tòa…

Xem chi tiết
50 – 100 m2

GB BUILDING

Văn phòng hạng C
17 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí: Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3, TP HCM Kết  cấu  1 Hầm – 1 Trệt – 11 Tầng – 2 Thang…

Xem chi tiết
80 – 100 – 180 - 200 m2

FPT BUILDING

Văn phòng hạng C
15 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí:  Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 10 Tầng Mã tin  3137 Hạng C Hướng tòa…

Xem chi tiết
60-80-180 m2

FALCON SHIPPING

Văn phòng hạng C
7 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí:  Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP HCM Kết  cấu 1 trệt – 1 lửng – 5 tầng Mã tin  3152 Hạng C…

Xem chi tiết
100-200 m2

EXIMLAND BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí: Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP HCM Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 8 tầng – 1 thang…

Xem chi tiết
50-150 m2

ESTAR BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí: Võ Văn Tần, phường 6, quận 3,TP HCM. Kết  cấu 2 Hầm – 1 Trệt – 12 Tầng – 2 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
50 – 90 – 105 – 150 – 200 – 300- 450 m2

DHOUSE BUILDING

Văn phòng hạng C
14 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí: Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, TP HCM Kết  cấu  1 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng – 1 Thang máy…

Xem chi tiết
30-60-110-150 m2

CHÍP SÁNG BUILDING

Văn phòng hạng C
16 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí: Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, TP HCM Kết  cấu  1 Trệt – 3 Tầng – 2 thang máy Mã tin 3140…

Xem chi tiết
20-50-70-100-150-170-200-250-300-400-500 m2

CENTURY BUILDING

Văn phòng hạng C
25 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí:  Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng – 2 Thang…

Xem chi tiết
50 – 90 – 130 – 170 m2