Sort By:  

BCONS TOWER

Văn phòng hạng C
11 USD - Hướng Tây Nam

Vị trí: D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 10 Tầng – 2 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
65 – 150 – 190 – 500 m2

SACOM BUILDING

Văn phòng hạng C
11 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí: Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 Trệt – 7 Tầng – 1 Thang máy Mã tin…

Xem chi tiết
100 – 150 – 250 m2

DREAMPLEX 195 BUILDING

Văn phòng hạng C
16 USD - Hướng Tây Bắc

Vị trí: Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh Kết  cấu 2 hầm – 1 trệt – 10 tầng – 5 thang máy Mã…

Xem chi tiết
180 – 200 – 350 – 620 m2

PEARL PLAZA

Văn phòng hạng B
17 USD - Hướng Tây Bắc

Vị trí Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. Kết  cấu 4 hầm – 25 tầng – 3 thang máy. Mã tin…

Xem chi tiết
100 – 150 – 200 – 300 – 500 – 700 – 1,000 – 1,500 m2

SAIGON PEARL BUILDING

Văn phòng hạng B
17 USD - Hướng Bắc

Vị trí Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. Kết  cấu 1 hầm – 6 tầng – 2 thang máy. Mã tin 20028 Hạng…

Xem chi tiết
500 – 1000 m2

COTECCONS BUILDING

Văn phòng hạng B
16 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. Kết  cấu 2 hầm – 13 tầng – 3 thang máy. Mã tin…

Xem chi tiết
90 – 150 – 200 – 300 – 500 – 700 m2

MELODY BUILDING

Văn phòng hạng C
13 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí: Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 1 Lửng – 11 Tầng…

Xem chi tiết
60 – 100 – 150 – 200 m2

HƯNG BÌNH TOWER

Văn phòng hạng C
14 USD - Hướng Nam

Vị trí Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 12 Tầng – 2 Thang máy Mã tin 20040…

Xem chi tiết
50 - 100 -150 - 200 - 250 - 300 m2

THANH ĐA VIEW

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh Kết  cấu 2 Hầm – 1 Trệt – 20 Tầng – 5 Thang máy Mã tin 20026 Hạng C…

Xem chi tiết
100 - 200 - 300 - 400 m2

CANTAVIL HOÀN CẦU BUILDING

Văn phòng hạng C
11 USD - Hướng Đông Bắc

Vị trí: Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 2 Hầm – 1 Trệt – 18 Tầng – 6 Thang…

Xem chi tiết
50 – 100m2 – 200m2 – 350 – 500m2 m2

194 GOLDEN BUILDING

Văn phòng hạng B
16 USD - Hướng Tây Bắc

Vị trí Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. Kết  cấu 1 hầm – 14 tầng – 3 thang máy. Mã tin…

Xem chi tiết
80 – 100 – 150 – 200 – 300 – 400 m2

ĐẠI PHÚC TOWER

Văn phòng hạng C
11 USD - Hướng Tây Bắc

Vị trí: Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Kết  cấu 1 hầm – 8 tầng Mã tin 2061 Hạng C. Hướng tòa…

Xem chi tiết
250 m2

SÀI GÒN CỬU LONG BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Nam

Vị trí: Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 7 Tầng – 1 Thang máy…

Xem chi tiết
25 – 45 – 65 – 130 m2

HUD BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD - Hướng Tây Bắc

Vị trí: Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 11 Tầng – 2 Thang…

Xem chi tiết
60 – 80 – 120 – 200 – 300 m2

EBM BUILDING

Văn phòng hạng C
12 USD - Hướng Nam

Vị trí: Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 1 Lửng – 9 Tầng…

Xem chi tiết
30 – 70 – 98 – 120 – 140 m2

V BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD 

Vị trí: Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 8 tầng – 2 thang máy Mã…

Xem chi tiết
60 – 100 – 150 – 200 m2

NICE BUILDING

Văn phòng hạng B
15 USD - Hướng Tây Bắc

Vị trí Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. Kết  cấu 1 hầm – 10 tầng – 2 thang máy. Mã tin…

Xem chi tiết
70 – 150 – 270 m2

GILIMEX BUILDING

Văn phòng hạng B
14 USD - Hướng Nam

Vị trí: Phan Đăng Lưu Phường 6, Quận Bình Thạnh Kết  cấu 2 hầm – 1 Trệt – 12 tầng – 4 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
50 – 100 – 200 – 570 m2

Q MOBILE BUILDING

Văn phòng hạng C
16 USD - Hướng Nam

Vị trí Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. Kết  cấu 2 hầm – 8 tầng – 3 thang máy. Mã tin…

Xem chi tiết
100 – 150 – 200 – 300 m2

PHƯỚC THÀNH BUILDING

Văn phòng hạng C
13 USD - Hướng Tây Bắc

Vị trí: Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận Bình Thạnh Kết  cấu 3 hầm – 1 trệt – 10 tầng – 3 thang máy Mã…

Xem chi tiết
70 – 93 – 114 – 170 – 250 – 500 m2

V-COALIMEX BUILDING

Văn phòng hạng C
9 USD - Hướng Đông

Vị trí: Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 10 Tầng – 2 Thang…

Xem chi tiết
32 – 50 – 80 – 120 – 200  m2

PVFCCo SBD BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD - Hướng Đông

Vị trí: Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 2 Hầm – 1 Trệt – 14 Tầng – 2 Thang…

Xem chi tiết
30 – 40 – 160 – 230 m2

THỦY LỢI BUILDING

Văn phòng hạng C
9 USD - Hướng Đông

Vị trí: Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp.HCM Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 1 lửng – 10 tầng Mã tin…

Xem chi tiết
40 – 100 – 220 m2

THẢO ĐIỀN BUILDING

Văn phòng hạng B
11 USD - Hướng Đông Bắc

Vị trí Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. Kết  cấu 1 hầm – 10 tầng – 2 thang máy. Mã tin…

Xem chi tiết
40 – 65 – 75 – 140 – 150 – 270 m2