Sort By:  

HT BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD - Hướng Tây

Vị trí: D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 2 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng – 1 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
45 – 60 – 100 – 180 m2

MORNING STAR PLAZA

Văn phòng hạng C
9 USD - Hướng Đông

Vị trí: Quốc Lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 18 Tầng – 2 Thang máy…

Xem chi tiết
100 – 300 – 500 – 1000 – 1500 m2

GREEN PHIL BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD 

Vị trí: Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 7 tầng Mã tin 2034 Hạng…

Xem chi tiết
60 – 100 m2

BÌNH HÒA BUILDING

Văn phòng hạng C
7 USD - Hướng Tây Bắc

Vị trí: Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 hầm – 8 tầng – 2 thang máy Mã tin…

Xem chi tiết
70 – 90 – 120 – 150 m2

HOÀNG MINH BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Tây Nam

Vị trí: Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 9 tầng Mã tin 2037 Hạng C.…

Xem chi tiết
35 – 50 – 80 – 120 m2

COMPA BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD 

Vị trí: Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng Mã tin 2020…

Xem chi tiết
130 m2

BLUE SEA BUILDING

Văn phòng hạng C
7 USD - Hướng Tây Nam

Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 9 Tầng – 2 Thang…

Xem chi tiết
55 – 116 m2

CAVI BUILDING

Văn phòng hạng C
9 USD - Hướng Đông

Vị trí: Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 9 Tầng – 2 Thang…

Xem chi tiết
50 – 100 – 150 – 200 – 300 – 500  m2

CIENCO 5 BUILDING

Văn phòng hạng C
7 USD - Hướng Tây

Vị trí: Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 7 tầng Mã tin 2060 Hạng…

Xem chi tiết
20 – 50 – 100 – 150 m2

ĐẤT PHƯƠNG NAM BUILDING

Văn phòng hạng C
7 USD - Hướng Bắc

Vị trí: Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 2 Hầm – 3 block cao 18 Tầng Mã tin 2002…

Xem chi tiết
100 – 200 – 300 m2

LÊ QUANG ĐỊNH 3 BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD - Hướng Tây

Vị trí: Lê Quang Định 3, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu  1 Trệt – 7 Tầng Mã tin  2031 Hạng C…

Xem chi tiết
20 – 40 – 100 m2

LÊ QUANG ĐỊNH BUILDING

lê quang định building - your office - cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh
Văn phòng hạng C
9 USD - Hướng Đông Bắc

Vị trí: Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh Kết  cấu 1 hầm – 7 tầng – 1 thang máy Mã tin 2083 Hạng…

Xem chi tiết
30 – 45 – 60 m2

ĐƯỜNG TRỤC BUILDING

Văn phòng hạng C
6 USD - Hướng Tây

Vị trí: Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu  1 Trệt – 4 Tầng Mã tin  20023 Hạng C Hướng tòa…

Xem chi tiết
20 – 40 m2

HATA BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD - Hướng Nam

Vị trí: Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 7 tầng – 1 thang…

Xem chi tiết
30 – 55 – 100 m2

AGE BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD - Hướng Tây Bắc

Vị trí: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 Trệt – 8 Tầng Mã tin 2049 Hạng C.…

Xem chi tiết
30 – 50 – 80 – 150 m2

NGE BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD - Hướng Đông

Vị trí: Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 9 tầng Mã tin 2043 Hạng…

Xem chi tiết
25 – 50 – 100 – 130 m2

VIOLET BUILDING

Văn phòng hạng C
9 USD - Hướng Tây Bắc

Vị trí: Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Trệt – 4 Tầng Mã tin 2022 Hạng C. Hướng tòa…

Xem chi tiết
20 – 40 – 60 m2

SAMLAND BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Tây Bắc

Vị trí: Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Lửng – 12 Tầng – 2 Thang máy…

Xem chi tiết
100 – 200 – 300 – 400 – 600 m2

COSMOBIZ BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Bắc

Vị trí: D1, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 5 Tầng – 1 Thang máy Mã tin…

Xem chi tiết
60 – 80 – 100 – 250 m2

SAIGONRES BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD - Hướng Tây Bắc

Vị trí: Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng Mã tin 2009 Hạng C.…

Xem chi tiết
45 – 110 – 145 m2

VIỆT TÂN PHÁT BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD - Hướng Đông

Vị trí: Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu  1 Trệt – 4 Tầng Mã tin  2081 Hạng C Hướng…

Xem chi tiết
30 – 80 m2

NGUYỄN XÍ BUILDING

Văn phòng hạng C
7 USD - Hướng Tây Nam

Vị trí: Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu  1 Trệt – 6 Tầng Mã tin  2098 Hạng C Hướng tòa…

Xem chi tiết
30 - 80 m2

NGUYỄN XÍ 1 BUILDING

Văn phòng hạng C
5 USD - Hướng Tây

Vị trí: Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu  1 Trệt – 6 Tầng Mã tin  2099 Hạng C Hướng tòa…

Xem chi tiết
30 – 70 m2

HHT BUILDING

Văn phòng hạng C
6 USD - Hướng Đông Bắc

Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu  1 Trệt – 3 Tầng Mã tin  2030 Hạng C Hướng…

Xem chi tiết
105 m2