Sort By:  

VIETSKY OFFICE

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Đông

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM Mã tin 2121 Hạng C Hướng tòa nhà Đông Kết  cấu 1 Hầm…

Xem chi tiết
50–80–110 m2

GOLDEN BEE BUILDING

Văn phòng hạng C
9 USD - Hướng Đông

Vị trí: Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận,TP-HCM Mã tin 2119 Hạng C Hướng tòa nhà Đông Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt…

Xem chi tiết
30– 50–80–120 m2

OCW Corp

Văn phòng hạng C
8 USD 

Vị trí: Hồ   Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM. Mã tin 2167 Hạng C Hướng tòa nhà Kết  cấu 1 trệt –…

Xem chi tiết
50 – 80 – 120 – 150 m2

MINH PHÚC BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD - Hướng Tây Bắc

Vị trí Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Phú Nhuận, TP. HCM. Kết  cấu 2 hầm – 7 tầng – 1 thang máy. Mã tin…

Xem chi tiết
90 m2

SN TOWER

Văn phòng hạng C
9 USD 

Vị trí: Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM. Mã tin 2159 Hạng C Hướng tòa nhà Kết  cấu 1 trệt – 3 tầng Diện…

Xem chi tiết
100 – 200 – 300 – 400 – 500 m2

THỊNH PHÁT BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Tây

Vị trí: Trần Huy Liệu, phường 5, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Mã tin 2147 Hạng C Hướng tòa nhà Tây Kết  cấu 1 hầm –…

Xem chi tiết
80-100 m2

H & H BUILDING

Văn phòng hạng C
12 USD - Hướng Đông Bắc

Vị trí: Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM Mã tin 2110 Hạng C Hướng tòa nhà Đông Bắc Kết  cấu 2…

Xem chi tiết
50–100–130–175 m2

HVB 3 BUILDING

Văn phòng hạng C
7 USD - Hướng Đông

Vị trí: Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP HCM Kết  cấu  1 Trệt – 4 Tầng Mã tin  2162 Hạng C Hướng…

Xem chi tiết
50 – 80 – 100 – 200 m2

AIA BUILDING

Văn phòng hạng C
10 usd - Hướng Nam

Vị trí  Phan Đăng Lưu, phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 5 tầng –  1 thang…

Xem chi tiết
30 – 50 – 80 m2

LUCKY HOUSE

Văn phòng hạng C
9 USD - Hướng Nam

Vị trí: Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Mã tin 2115 Hạng C Hướng tòa nhà Nam Kết  cấu 1 Hầm –…

Xem chi tiết
65 – 110 – 130 – 142 – 170m2 m2

HỢP ANH BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Đông

Vị trí: Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM Kết  cấu 1 Trệt – 4 Tầng Mã tin 2145 Hạng C. Hướng…

Xem chi tiết
30 – 50 – 70 – 100 – 230 m2

NHÀ VIỆT PLAZA

Văn phòng hạng C
6 USD - Hướng Tây

Vị trí: Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM Kết  cấu  1 Trệt – 3 Tầng Mã tin  2165 Hạng C Hướng tòa…

Xem chi tiết
50 – 70 – 150 m2

NGUYỄN KIỆM BUILDING

Văn phòng hạng C
6 USD - Hướng Đông

Vị trí: Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 5 Tầng – 1 Thang máy…

Xem chi tiết
30 – 50 – 90 m2

TÂN ĐẠI NAM BUILDING

Văn phòng hạng C
5 USD - Hướng Tây Nam

Vị trí: Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 7 Tầng – 1 Thang…

Xem chi tiết
30 – 50 – 100 m2

VICTORIA COURT BUILDING

Văn phòng hạng C
9 USD - Hướng Tây Bắc

Vị trí: Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 7 Tầng – 2 Thang máy…

Xem chi tiết
120 – 150 – 230 – 400 m2

NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí: Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng – 1 Thang…

Xem chi tiết
20 – 40 – 60 – 100 m2

HVH BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD 

Vị trí: Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM Kết  cấu  1 Trệt – 4 Tầng Mã tin  2154 Hạng C Hướng…

Xem chi tiết
50 – 80 – 100 m2

CL 2 BUILDING

Văn phòng hạng C
7 USD - Hướng Nam

Vị trí: Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP HCM Kết  cấu  1 Trệt – 4 Tầng Mã tin  2150 Hạng C Hướng tòa…

Xem chi tiết
30 – 50 m2

TQD BUILDING

Văn phòng hạng C
5 USD - Hướng Đông Bắc

Vị trí: Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, TP HCM Kết  cấu 1 Trệt – 6 Tầng – 1 Thang máy Mã tin…

Xem chi tiết
20 – 40 – 60 – 100 m2

SOGETRACO BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD 

Vị trí: Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 1 lửng – 6 tầng Mã tin…

Xem chi tiết
30 – 50 – 80 – 110 – 150 m2

NHẤT NGHỆ BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Đông Bắc

Vị trí: Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng – 1 Thang…

Xem chi tiết
30 – 50 – 80 – 100 m2

NAM GIAO BUILDING

Văn phòng hạng C
11 USD - Hướng Đông Bắc

Vị trí: Phan Xích Long Phường 2, Quận Phú Nhuận Kết  cấu 2 hầm – 1 Trệt – 11 tầng – 2 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
50 – 100 m2

HOÀNG VĂN THỤ BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Bắc

Vị trí: Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 5 Tầng – 1 Thang…

Xem chi tiết
30 – 110 – 200 m2

ĐÔNG Á BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD - Hướng Đông Bắc

Vị trí: Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 5 Tầng – 1 Thang…

Xem chi tiết
50 m2