Sort By:  

GMG BUILDING

Văn phòng hạng C
13 USD - Hướng Đông

Vị trí: Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 2 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng – 2 Thang máy…

Xem chi tiết
150 – 245 m2

WE OFFICE BUILDING

Văn phòng hạng C
12 USD - Hướng Tây

Vị trí: Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng – 1 Thang máy…

Xem chi tiết
90 – 105 – 135 – 225 m2

PHỔ QUANG BUILDING

Văn phòng hạng C
9 USD - Hướng Đông

Vị trí: Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng – 1 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
80 - 150 m2

SCSC BUILDING

Văn phòng hạng C
14 USD - Hướng Nam

Vị trí: Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 5 Tầng Mã tin  2335…

Xem chi tiết
50 – 110 – 160 – 175 – 220 – 300 – 700 - 1000 - 1600 m2

NAM HẢI BUILDING

Văn phòng hạng C
9 USD - Hướng Bắc

Vị trí: Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM Kết  cấu  1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng Mã tin  2350…

Xem chi tiết
50 – 80 – 135 m2

ETOWN BUILDING

Văn phòng hạng B
15 USD - Hướng Bắc

Vị trí Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM. Kết  cấu 1 hầm – 10 tầng – 8 thang máy. Mã tin 2238…

Xem chi tiết
150 – 160 – 200 m2

PICO PLAZA

Văn phòng hạng B
15 USD - Hướng Bắc

Vị trí Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM. Kết  cấu 1 hầm – 15 tầng – 2 thang máy. Mã tin 2260…

Xem chi tiết
200 – 300 – 500 – 1,000 m2

CT PLAZA

Văn phòng hạng B
15 USD - Hướng Tây

Vị trí Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM. Kết  cấu 2 hầm – 10 tầng – 3 thang máy. Mã tin 2245…

Xem chi tiết
100 – 200 – 500 m2

HÀ ĐÔ AIRPORT BUILDING

Văn phòng hạng B
11 USD - Hướng Tây

Vị trí Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Kết  cấu 2 Hầm – 1 Trệt – 1 Lửng – 13 Tầng…

Xem chi tiết
95 - 169 - 187 - 263 - 314 - 450 - 625 - 844 m2

BLUE SKY TOWER

Văn phòng hạng B
14 USD - Hướng Tây Nam

Vị trí Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM. Kết  cấu 2 hầm – 14 tầng – 4 thang máy. Mã tin 2248…

Xem chi tiết
100 – 300 – 450 – 700 m2

HẢI ÂU BUILDING

Văn phòng hạng B
12 USD - Hướng Đông

Vị trí Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM. Kết  cấu 1 hầm – 12 tầng – 4 thang máy. Mã tin 2234…

Xem chi tiết
200 – 300 – 500 m2

SCETPA BUILDING

Văn phòng hạng B
12 USD - Hướng Bắc

Vị trí Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM. Kết  cấu 1 hầm – 10 tầng – 3 thang máy. Mã tin 2214…

Xem chi tiết
50 – 100 – 200 – 500 – 1,000 m2

FOSUP BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD - Hướng Bắc

Vị trí: Huỳnh Lan Khanh, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 7 tầng – 2 thang máy Mã tin 2334…

Xem chi tiết
100-200-300-400-600-700-900 m2

ATHENA BUILDING

Văn phòng hạng C
9 USD 

Vị trí: Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 12 Tầng – 2 Thang máy.…

Xem chi tiết
50-100-150-200-250-300-350-400-500 m2

SUMIKURA BUILDING

Văn phòng hạng C
13 USD - Hướng Nam

Vị trí Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM. Kết  cấu 1 hầm – 6 tầng – 2 thang máy. Mã tin 2261…

Xem chi tiết
50 – 100 – 200 – 300 – 450 m2

MEKONG TOWER

Văn phòng hạng C
11 USD 

Vị trí: Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 12 Tầng – 2 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
100–200–300 m2

PARK ROYAL SG

Văn phòng hạng B
12 USD - Hướng Bắc

Vị trí Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM. Kết  cấu 1 hầm – 9 tầng – 1 thang máy. Mã tin…

Xem chi tiết
60 – 105 m2

HOÀNG TRIỀU BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD - Hướng Đông

Vị trí: Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 5 Tầng – 1 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
90–150-185 m2

HÀ ĐÔ SOUTH BUILDING

Văn phòng hạng B
15 USD - Hướng Tây

Vị trí Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM. Kết  cấu 1 hầm – 12 tầng – 4 thang máy. Mã tin 2235…

Xem chi tiết
200 – 510 – 600 m2

WASECO BUILDING

Văn phòng hạng B
10 USD - Hướng Đông

Vị trí Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM. Kết  cấu 2 hầm – 7 tầng – 2 thang máy. Mã tin 2206…

Xem chi tiết
50 – 100 – 200 – 500 – 1,000 m2

TPA BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD - Hướng Tây

Vị trí Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM. Kết  cấu 1 hầm – 5 tầng – 2 thang máy. Mã tin 2209…

Xem chi tiết
50 – 100 – 150 – 235 m2

TẤT MINH BUILDING

Văn phòng hạng C
9 USD 

Vị trí: Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 10 Tầng – 1 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
40-80-100-210 m2

WESTERN BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD 

Vị trí: Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 2 Hầm – 1 Trệt  – 9 Tầng – 1 Lửng – 2…

Xem chi tiết
60–100–130 m2

CT-IN BUILDING

Văn phòng hạng C
9 USD 

Vị trí: Hoàng Văn Thụ, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 2 Hầm – 1 Trệt – 1 Lửng – 8 Tầng –…

Xem chi tiết
150-300 m2