Sort By:  

NAM VIỆT STEEL

Văn phòng hạng C
13 USD 

Vị trí: Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình, TP HCM Kết  cấu 2 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng – 2…

Xem chi tiết
90–115–150 m2

IDD BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD - Hướng Đông

Vị trí: Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng – 2 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
130–150 m2

VTC BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD 

Vị trí: Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM Mã tin 2207 Hạng C Hướng tòa nhà   Kết  cấu 1 hầm – 1…

Xem chi tiết
50-100-150-250-400 m2

THĂNG LONG BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD 

Vị trí: Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 7 Tầng – 1 Thang máy. Mã…

Xem chi tiết
50-100-130 m2

GOLDEN BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Tây

Vị trí: Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 9 tầng Mã tin 2306. Hạng C.…

Xem chi tiết
100-150-200 m2

TOÀN CẦU OFFICE BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD 

Vị trí: Nguyễn Hiến Lê, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 4 Tầng – 1 Thang máy…

Xem chi tiết
90-110 m2

CNC BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Đông

Vị trí: Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 6 tầng – 1 thang máy…

Xem chi tiết
30-50-80-160 m2

PHAN THÚC DUYỆN BUILDING

Văn phòng hạng C
9 USD - Hướng Tây Nam

Vị trí: Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM Kết  cấu  1 Trệt – 6 Tầng Mã tin  2217 Hạng C Hướng…

Xem chi tiết
40 – 50 m2

DTC BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Bắc

Vị trí: Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 7 Tầng – 2 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
30–50–70–150–200 m2

ILD BUILDING

Văn phòng hạng C
9 USD - Hướng Bắc

Vị trí: Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng – 2 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
60-80–130 m2

GBC BUILDING

Văn phòng hạng C
7 USD 

Vị trí: Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Trệt – 5 Tầng – 1 Thang máy. Mã tin 2309. Hạng…

Xem chi tiết
40-100-150 m2

BÁCH VIỆT BUILDING

Văn phòng hạng C
12 USD 

Vị trí: Trần Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 7 Tầng – 1 Thang máy…

Xem chi tiết
60–140 m2

ĐOÀN HẢI PLAZA

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Tây Nam

Vị trí: Đường Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 5 Tầng – 1 Thang…

Xem chi tiết
90–115–150-400 m2

XUÂN HỒNG BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Nam

Vị trí: Xuân Hồng, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM. Mã tin 2261 Hạng C Hướng tòa nhà Nam Kết  cấu 1 hầm – 1…

Xem chi tiết
50-150 m2

HOÀI ĐỨC BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Nam

Vị trí: Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM Kết  cấu  1 Hầm – 1 Trệt – 1 Lửng – 6 Tầng…

Xem chi tiết
40 – 50 m2

CNC BUILDING

Văn phòng hạng C
10 USD - Hướng Đông

Vị trí: Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM Kết  cấu  1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng Mã tin  2285…

Xem chi tiết
50 – 100 m2

ÚT TỊCH BUILDING

Văn phòng hạng C
13 USD 

Vị trí: Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM Kết  cấu  1 Trệt – 8 Tầng Mã tin  2331 Hạng C Hướng tòa…

Xem chi tiết
110 – 600 m2

KICOTRANS BUILDING

Văn phòng hạng C
9 USD - Hướng Đông

Vị trí: Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM Kết  cấu  2 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng Mã tin  2226 Hạng…

Xem chi tiết
80 – 300 m2

HOÀNG VIỆT BUILDING

Văn phòng hạng C
11 USD - Hướng Đông Nam

Vị trí: Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM Kết  cấu  1 Trệt – 4 Tầng Mã tin  2292 Hạng C Hướng tòa…

Xem chi tiết
54 m2

TOÀN THẮNG BUILDING

Văn phòng hạng C
11 USD - Hướng Tây

Vị trí Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM. Kết  cấu 1 hầm – 9 tầng – 2 thang máy. Mã tin 2260…

Xem chi tiết
80 – 150 – 255 m2

TVD BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD 

Vị trí: Trần Văn Dư, phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 5 tầng Mã tin 2320. Hạng C. Hướng tòa nhà   Diện…

Xem chi tiết
30-50-80-150 m2

THĂNG LONG 2 BUILDING

Văn phòng hạng C
7 USD - Hướng Tây

Vị trí: Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng – 1 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
55–85–105-400 m2

ĐẠI DŨNG BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Nam

Vị trí: Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng – 2 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
80–100–250 m2

A4 BUILDING

Văn phòng hạng C
8 USD - Hướng Tây Bắc

Vị trí: A4, phường 14, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 5 tầng – 1 thang máy Mã tin…

Xem chi tiết
30-50-80-160 m2